ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដ៏រំភើបជាមួយនឹងកញ្ចប់ប្រាក់រង្វាន់ USD 101,150 ពី No Limit City! ការផ្សព្វផ្សាយដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នេះ ដែលមានឈ្មោះថា “អំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់” ដំណើរការពីថ្ងៃទី 04 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 07:00 ព្រឹក (GMT + 7) ដល់ថ្ងៃទី 01 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 06:59 ព្រឹក (GMT + 7) ដែលផ្តល់ឱកាសជាច្រើន សម្រាប់អ្នកចូលរួមចាប់យករង្វាន់មិនគួរឱ្យជឿ។

តំណភ្ជាប់ចូលប្រើ 188bet - កាលបរិច្ជេទចុងក្រោយ 04/2024
Unlock the Excitement with the USD 101,150 Bonus Package from No Limit City

អំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់ត្រូវបានបែងចែកទៅជារយៈពេលបួនសប្តាហ៍ផ្សេងគ្នាចំនួនបួន ដែលនីមួយៗចាប់ផ្តើមរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនៅម៉ោង 07:00 ព្រឹក (GMT + 7) និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់នៅម៉ោង 06:59 ព្រឹក (GMT + 7) ។ តោះស្វែងយល់ពីការវិភាគនៃសប្តាហ៍ផ្តល់រង្វាន់ទាំងនេះ៖

សប្តាហ៍នៃរង្វាន់៖

កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលារង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ (GMT + 7)

រង្វាន់លើកទី 1 សប្តាហ៍ទី 04 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 07:00 ព្រឹក – ថ្ងៃទី 11 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 06:59 ព្រឹក

រង្វាន់លើកទី 2 សប្តាហ៍ទី 11 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 07:00 ព្រឹក – 18 មីនា 2024 វេលាម៉ោង 06:59 ព្រឹក

រង្វាន់លើកទី 3 សប្តាហ៍ទី 18 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 07:00 ព្រឹក – 25 មីនា 2024 វេលាម៉ោង 06:59 ព្រឹក

រង្វាន់លើកទី៤ សប្តាហ៍ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង ០៧:០០ព្រឹក – ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង ០៦:៥៩ព្រឹក

ការចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូនដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញនេះគឺបើកចំហសម្រាប់សមាជិក ទាញយកកម្មវិធី 188BET ទាំងអស់ដែលបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានបញ្ជាក់ រួមទាំងការជ្រើសរើស USD ជារូបិយប័ណ្ណដែលពួកគេពេញចិត្ត និងការដាក់ឱ្យជោគជ័យនៃការភ្នាល់លើហ្គេមស្លត No Limit City ណាមួយ (មិនរាប់បញ្ចូលហ្គេមលើតុ) ក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ផ្តល់រង្វាន់ក្នុង រយៈពេលផ្តល់រង្វាន់។

ការភ្នាល់ដែលមានសិទ្ធិដាក់លើហ្គេមស្លត No Limit City កំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់ លទ្ធផលឈ្នះ ចាញ់ ឬស្មើ នឹងត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការពិចារណា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ឬទុកជាមោឃៈ ឬការភ្នាល់ដែលដាក់ក្នុងរបៀប “លេងដើម្បីភាពសប្បាយរីករាយ” នឹងមិនមានសិទ្ធិទទួលបាននោះទេ។

សមាជិកដែលបានដាក់ការភ្នាល់ដែលមានសិទ្ធិដោយជោគជ័យក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់នឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍នៃការផ្តល់រង្វាន់ទី 1 និងទី 3 សមាជិកដែលមានសិទ្ធិដែលដាក់ប័ណ្ណភ្នាល់នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ចៃដន្យស្មើនឹងប្រាក់បញ្ញើរបស់ពួកគេ។ រង្វាន់​ទាំង​នេះ​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

Unlock the Excitement with the USD 101,150 Bonus Package from No Limit City

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើសមាជិកដែលមានសិទ្ធិ A ដាក់ភ្នាល់មានសិទ្ធិចំនួន USD 15 ក្នុងអំឡុងពេលសប្តាហ៍ផ្តល់រង្វាន់ទី 1 ហើយត្រូវបានផ្តល់រង្វាន់ដោយចៃដន្យចំនួន USD 200 ។

ក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ផ្តល់រង្វាន់ទី 2 និងទី 4 សមាជិកដែលមានសិទ្ធិនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងតារាងពិន្ទុ ដោយផ្អែកលើចំនួនសរុបនៃការភ្នាល់ដែលមានសិទ្ធិដាក់។ រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយផ្អែកលើចំណាត់ថ្នាក់តារាងពិន្ទុ ដូចមានព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោម៖

Unlock the Excitement with the USD 101,150 Bonus Package from No Limit City

សមាជិកដែលមានសិទ្ធិដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលដោយជោគជ័យនៅក្នុងតារាងពិន្ទុនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ដោយផ្អែកលើមុខតំណែងរបស់ពួកគេនៅចុងបញ្ចប់នៃសប្តាហ៍ផ្តល់រង្វាន់នីមួយៗ។

អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅចុងសប្តាហ៍នៃការផ្តល់រង្វាន់នីមួយៗក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់។ ការផ្តល់ជូនពិសេសគឺបើកចំហសម្រាប់សមាជិក 188BET ទាំងអស់ ហើយអ្នកចូលរួមសរុប 14,750 នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យជាអ្នកឈ្នះ។

អ្នកឈ្នះទាំងរង្វាន់តារាងពិន្ទុ និងរង្វាន់ដាក់ប្រាក់មានសិទ្ធិចូលរួមម្តងទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍រង្វាន់ជាបន្តបន្ទាប់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សមាជិកដែលមានសិទ្ធិនីមួយៗអាចទទួលបានរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់អតិបរមាមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍ផ្សព្វផ្សាយ។

ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនី 188BET របស់អ្នកឈ្នះក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោងធ្វើការបន្ទាប់ពីការប្រកាសលទ្ធផល។ មិនមានតម្រូវការបង្វិលជុំសម្រាប់រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ទេ ហើយអ្នកឈ្នះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យលុបចោលប្រាក់រង្វាន់ដែលបានបញ្ចូលទេ។

ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ទាក់ទងនឹងរង្វាន់ និងអ្នកឈ្នះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចុងក្រោយដោយ លីង 188BET ដែលរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ឬលុបចោលការផ្សព្វផ្សាយនៅពេលណាក៏បាន។

ទទួលយកភាពរំភើបនៃអំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់ ហើយចាប់ផ្តើមដំណើរផ្សងព្រេងដ៏រំភើបជាមួយនឹងទីក្រុងគ្មានដែនកំណត់ ផ្តាច់មុខនៅ 188BET!