ត្រៀម​ខ្លួន​ឱ្យ​រីករាយ​ក្នុង​ឆ្នាំ​រោង​ជាមួយ​នឹង​កញ្ចប់​រង្វាន់​ដ៏​រំភើប​ USD 5,438 ពី Western Suite! ការផ្សព្វផ្សាយដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 04 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 11:00 ព្រឹក (GMT + 7) ដល់ថ្ងៃទី 01 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 10:59 ព្រឹក (GMT + 7) ដែលជាការសម្គាល់ដំណើរដែលមិនអាចបំភ្លេចបានសម្រាប់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញនេះ។

តំណភ្ជាប់ចូលប្រើ 188bet - កាលបរិច្ជេទចុងក្រោយ 07/2024
Embark on the Year of Dragon with the USD 5,438 Western Suite Prize Package

អំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់ត្រូវបានបែងចែកជា 4 ដំណាក់កាលផ្សេងគ្នា ដែលនីមួយៗផ្តល់ឱកាសពិសេសសម្រាប់អ្នកលេងក្នុងការចូលរួម និងឈ្នះរង្វាន់ធំ។ ចូរយើងពិចារណាលម្អិតអំពីដំណាក់កាលទាំងនេះ៖

ដំណាក់កាលផ្សព្វផ្សាយ៖

កាលបរិច្ឆេទ / និងពេលវេលាដំណាក់កាលរង្វាន់ (GMT + 7)

ការផ្តល់រង្វាន់លើកទី 1 ថ្ងៃទី 04 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 11:00 ព្រឹក – 11 មីនា 2024 វេលាម៉ោង 10:59 ព្រឹក

ការផ្តល់រង្វាន់លើកទី 2 ថ្ងៃទី 11 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 11:00 ព្រឹក – ថ្ងៃទី 18 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 10:59 ព្រឹក

រង្វាន់លើកទីបី ថ្ងៃទី 18 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 11:00 ព្រឹក – ថ្ងៃទី 25 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 10:59 ព្រឹក

រង្វាន់ទី៤ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤ វេលាម៉ោង ១១:០០ ព្រឹក – ថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៤ វេលាម៉ោង ១០:៥៩ ព្រឹក

ការចូលរួមនៅក្នុងការផ្តល់ជូនដ៏រំភើបនេះ គឺបើកចំហសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់នៃ 188BET ដែលបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

ការជ្រើសរើស USD ជារូបិយប័ណ្ណដែលគេពេញចិត្ត។

ការដាក់ប្រាក់ភ្នាល់អប្បបរមាសរុបចំនួន USD 2,020 ដោយជោគជ័យលើហ្គេម Western Suite Live Casino ទាំងអស់ (ហៅថា “ហ្គេមដែលមានសិទ្ធិ”) ក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់មួយក្នុងចំណោមអំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់។

មានតែការភ្នាល់ដែលដាក់លើហ្គេមដែលមានសិទ្ធិក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្សព្វផ្សាយដែលផ្តល់លទ្ធផលឈ្នះ/ចាញ់នឹងត្រូវបានពិចារណាសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនេះ។ រាល់ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ឬចាត់ទុកជាមោឃៈក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្សព្វផ្សាយនឹងមិនមានសិទ្ធិសម្រាប់ការពិចារណានោះទេ។

សមាជិកដែលមានសិទ្ធិដែលបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានបញ្ជាក់ នឹងទទួលបានសំបុត្រចាប់រង្វាន់មួយ (1) និង/ឬសំបុត្រឆ្នោតធំមួយ (1) ដោយផ្អែកលើចំនួនភ្នាល់ដែលមានសិទ្ធិសរុបរបស់ពួកគេដែលបានដាក់ក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់។ ការបែងចែកសំបុត្រមានដូចខាងក្រោម៖

Embark on the Year of Dragon with the USD 5,438 Western Suite Prize Package

ឧទាហរណ៍:

សមាជិកដែលមានសិទ្ធិ A ដាក់ប្រាក់សរុបចំនួន USD 3,000 នៅក្នុងការភ្នាល់ដែលមានសិទ្ធិលើហ្គេមកាស៊ីណូ Western Suite ក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់លើកទី 1 ។ សមាជិក A នឹង​ទទួល​បាន​សំបុត្រ​ចាប់​ឆ្នោត​ផ្សង​សំណាង​មួយ​សន្លឹក។

សមាជិកដែលមានសិទ្ធិ B ដាក់ប្រាក់សរុបចំនួន USD 5,888 នៅក្នុងការភ្នាល់ដែលមានសិទ្ធិលើហ្គេមកាស៊ីណូ Western Suite ក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់ទីពីរ។ សមាជិក B នឹងទទួលបានសំបុត្រចាប់រង្វាន់ចំនួនមួយ និងសំបុត្រឆ្នោតធំមួយ ឆ្ពោះទៅកាន់ការចាប់ឆ្នោត។

សមាជិក C ដាក់ប្រាក់សរុបចំនួន USD 2,000 នៅក្នុងការភ្នាល់ដែលមានសិទ្ធិលើ Western Suite Casino Live ក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់ទី 4 ។ សមាជិក C នឹងមិនទទួលបានសំបុត្រឆ្នោតណាមួយឡើយ។

សមាជិកដែលមានសិទ្ធិទទួលបានសំបុត្រចាប់រង្វាន់យ៉ាងហោចណាស់មួយ (1) ក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្តល់រង្វាន់ទី 1-4 ណាមួយនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីចាប់រង្វាន់រៀងៗខ្លួន។ លើសពីនេះ អ្នកដែលទទួលបានសំបុត្រចាប់រង្វាន់ នឹងត្រូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Big Lucky Draw ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ទាក់ទាញដូចខាងក្រោម៖

Embark on the Year of Dragon with the USD 5,438 Western Suite Prize Package

លើសពីនេះទៅទៀត រង្វាន់ថ្នាក់សំណាងចំនួន 25 នឹងត្រូវបានចែកចាយ ដែលនីមួយៗមានរង្វាន់ 16 ដុល្លារ។

សមាជិកដែលមានសិទ្ធិអាចទទួលបានអតិបរមាមួយ (1) សំបុត្រឆ្នោតមាស ឬមួយ (1) សំបុត្រឆ្នោតនាគក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់នីមួយៗក្នុងរយៈពេលផ្តល់រង្វាន់។ ប័ណ្ណឆ្នោតទាំងនេះអាចត្រូវបានផ្តោះប្តូរយកបានតែបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃរយៈពេលនៃការផ្សព្វផ្សាយរៀងៗខ្លួន បន្ទាប់មកចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ដែលមានសិទ្ធិសម្រាប់ការភ្នាល់មាស ឬនាគនឹងកំណត់ឡើងវិញទៅសូន្យ។

អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅលើទំព័រ ‘អ្នកឈ្នះ’ ដូចមានចែងក្នុងគោលការណ៍ណែនាំផ្លូវការ។ ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនី 188BET របស់អ្នកឈ្នះក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោងធ្វើការបន្ទាប់ពីការប្រកាស។ មិនមានតម្រូវការបង្វិលជុំសម្រាប់រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ ដែលអាចប្រើសម្រាប់ការលេងភ្លាមៗលើហ្គេម ចុះឈ្មោះ 188BET ណាមួយ ឬដកនៅពេលបញ្ចប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ចាំបាច់។

វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថានៅពេលដែលបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ប្រាក់រង្វាន់មិនអាចផ្លាស់ប្តូរ ឬលុបចោលបានទេ។ ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ទាក់ទងនឹងរង្វាន់ និងអ្នកឈ្នះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចុងក្រោយដោយ 188BET។

ជាការរំលឹកចុងក្រោយ 188BET សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែតម្រូវ ឬបញ្ចប់ការផ្តល់រង្វាន់នៅពេលណាក៏បាន ដោយការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនជាសិទ្ធិអំណាចចុងក្រោយ។

ទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏រំភើបនៃឆ្នាំរោង ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ផ្តាច់មុខជាមួយ ទាញយកកម្មវិធី 188BET!