ការប្រកួតអ៊ឺរ៉ុប Extravaganza 2024 – ត្រៀម​ខ្លួន​សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​រំពឹង​ទុក​បំផុត​ក្នុង​រដូវ​ក្ដៅ ហើយ​ចាប់​យក​ចំណែក​របស់​អ្នក​ក្នុង​ការ​ឈ្នះ​រង្វាន់ 16,000 ដុល្លារ!

តំណភ្ជាប់ចូលប្រើ 188bet - កាលបរិច្ជេទចុងក្រោយ 06/2024
European Tournament Extravaganza 2024

ការប្រកួតអ៊ឺរ៉ុប Extravaganza 2024 ដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី 6 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 ម៉ោង 12:00 (GMT+8) ដល់ថ្ងៃទី 3 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 ម៉ោង 11:59 (GMT+8)។ ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​ត្រូវ​បាន​បែង​ចែក​ជា​បួន​សប្តាហ៍​នៃ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ដែល​នីមួយៗ​បាន​កំណត់​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

European Tournament Extravaganza 2024

សប្តាហ៍ទី 1៖ ថ្ងៃទី 6 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 ម៉ោង 12:00 ដល់ថ្ងៃទី 13 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 ម៉ោង 11:59 នាទី

សប្តាហ៍ទី 2៖ ថ្ងៃទី 13 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 ម៉ោង 12:00 – 20 ឧសភា ឆ្នាំ 2024 ម៉ោង 11:59

សប្តាហ៍ទី 3៖ ថ្ងៃទី 20 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 ម៉ោង 12:00 – 27 ឧសភា ឆ្នាំ 2024 ម៉ោង 11:59

សប្តាហ៍ទី 4៖ ថ្ងៃទី 27 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 ម៉ោង 12:00 – ថ្ងៃទី 3 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 ម៉ោង 11:59 នាទី

របៀបចូលរួម

ព្រឹត្តិការណ៍នេះបើកសម្រាប់សមាជិក 188BET ដែល៖

ជ្រើសរើស USD ជារូបិយប័ណ្ណដែលគេពេញចិត្ត។

ដាក់ការភ្នាល់អប្បបរមាចំនួន USD 8 លើទីផ្សារកីឡា លីង 188BET ណាមួយដែលមានហាងឆេងនៃអឺរ៉ូ 1.75 ឬអាស៊ី 0.75 ឬខ្ពស់ជាងនេះ និងនៅលើហ្គេមកាស៊ីណូ/កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ក្នុងអំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយ។

មានតែការភ្នាល់ឈ្នះប៉ុណ្ណោះត្រូវបានរាប់។ ការភ្នាល់ដែលចាញ់ ស្មើ លុបចោល ចាត់ទុកជាមោឃៈ ការភ្នាល់ច្រើន/ស្មើ ការភ្នាល់បានដកប្រាក់ ការភ្នាល់លើហាងឆេងទាបជាងអឺរ៉ូ 1.75 ឬអាស៊ី 0.75 ហើយសូម្បីតែការភ្នាល់ឱកាសក៏មិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដែរ។

ដើម្បីចូលរួម សូមចុចប៊ូតុង “ចូលរួមឥឡូវនេះ” នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់នៃការផ្ដល់ជូនពិសេស បន្ទាប់ពីបានចូលទៅក្នុងគណនី 188BET របស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលផ្ដល់រង្វាន់។

តារាងពិន្ទុ និងតារាងពិន្ទុ

សមាជិកទទួលបានពិន្ទុដោយផ្អែកលើចំនួនភ្នាល់មានសិទ្ធិរបស់ពួកគេ៖

Kick-off Leaderboard៖ ដាក់ការភ្នាល់មានសិទ្ធិអប្បបរមាចំនួន USD 8 នៅលើទីផ្សារកីឡា និងហ្គេមកាស៊ីណូណាមួយក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្សព្វផ្សាយ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការឈ្នះ (1 ពិន្ទុ)។

Master Leaderboard៖ ដាក់ការភ្នាល់មានសិទ្ធិអប្បបរមាចំនួន USD 28 នៅលើទីផ្សារកីឡាណាមួយ និងហ្គេមកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ក្នុងអំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយ ដែលនាំអោយមានការឈ្នះ (1 ពិន្ទុ)។

ឧទាហរណ៍៖

European Tournament Extravaganza 2024

សមាជិក A ដាក់ភ្នាល់បីក្នុងសប្តាហ៍ទី 1

USD 40 សម្រាប់ការប្រកួតកីឡា (ឈ្នះ) – 1 ពិន្ទុ

USD 20 នៅលើការប្រកួតកីឡាផ្សេងទៀត (ចាញ់) – 0 ពិន្ទុ

USD 8 នៅលើហ្គេមកាស៊ីណូ (ឈ្នះ) – 1 ពិន្ទុ

សមាជិក A ទទួលបាន 2 ពិន្ទុ ហើយត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងតារាងពិន្ទុចាប់ផ្តើម។

សមាជិក B ដាក់ការភ្នាល់ពីរក្នុងសប្តាហ៍ទី 1

USD 32 លើការប្រកួតកីឡា (ឈ្នះ) – 1 ពិន្ទុ

USD 40 នៅលើហ្គេមកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ (ឈ្នះ) – 1 ពិន្ទុ

សមាជិក B ទទួលបាន 2 Points ហើយត្រូវបានបន្ថែមទៅ Master Leaderboard ។

សមាជិក C ដាក់ភ្នាល់បីក្នុងសប្តាហ៍ទី 1

USD 28 នៅលើការប្រកួតកីឡាមួយ (ឈ្នះ) – 1 ពិន្ទុ

USD 38 នៅលើហ្គេមកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ (ឈ្នះ) – 1 ពិន្ទុ

USD 10 នៅលើហ្គេមកាស៊ីណូ (ឈ្នះ) – 1 ពិន្ទុ

សមាជិក C ទទួលបាន 3 Points ហើយត្រូវបានបន្ថែមទៅ Master Leaderboard ។

រង្វាន់

នៅចុងសប្តាហ៍នៃការផ្សព្វផ្សាយនីមួយៗ សមាជិកចំនួន 126 នាក់ដែលមានពិន្ទុខ្ពស់បំផុតនៅលើតារាងពិន្ទុនឹងឈ្នះរង្វាន់៖

តារាងពិន្ទុចាប់ផ្តើម៖

កន្លែងទី 1: USD 120 សៀវភៅកីឡាភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 2-3៖ សៀវភៅកីឡាចំនួន 80 ដុល្លារដោយមិនគិតថ្លៃភ្នាល់នីមួយៗ

កន្លែងទី 4-8: USD 60 Grand Suite ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃនីមួយៗ

កន្លែងទី 9-18: USD 24 Grand Suite ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃនីមួយៗ

កន្លែងទី 19-38៖ បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ 30 នៅលើរន្ធកាស៊ីណូ ‘Vegas Nights™’ នីមួយៗ

តារាងអ្នកដឹកនាំ៖

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 1: USD 355 សៀវភៅកីឡាភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 2-3: USD 274 សៀវភៅកីឡាដោយឥតគិតថ្លៃភ្នាល់នីមួយៗ

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 4 ដល់ទី 8: USD 153 សៀវភៅកីឡាដោយឥតគិតថ្លៃភ្នាល់នីមួយៗ

កន្លែងទី 9-16: USD 72 Grand Suite ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃនីមួយៗ

កន្លែងទី 17-26: USD 44 Grand Suite ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃនីមួយៗ

កន្លែងទី 27-38: USD 35 Grand Suite ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃនីមួយៗ

កន្លែងទី 39-58៖ បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ 50 នៅលើរន្ធកាស៊ីណូ ‘Piggy Bankers’ នីមួយៗ

កន្លែងទី 59-88៖ បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ 30 នៅលើរន្ធកាស៊ីណូ ‘Vegas Nights™’ នីមួយៗ

ក្នុងករណីមានពិន្ទុស្មើគ្នា សមាជិកដែលមានចំនួនភ្នាល់មានសិទ្ធិសរុបខ្ពស់ជាងនឹងត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព។ អ្នកឈ្នះសរុបចំនួន 504 នឹងត្រូវបានប្រកាសពេញមួយរយៈពេលនៃការផ្សព្វផ្សាយ។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរង្វាន់

សៀវភៅកីឡាភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ៖ តម្រូវឱ្យមានការភ្នាល់វិលជុំចំនួនប្រាំដងនៅលើទីផ្សារកីឡាណាមួយដែលមានហាងឆេងនៃអឺរ៉ូ 1.75 ឬអាស៊ី 0.75 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។

ការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ Grand Suite៖ តម្រូវឱ្យមានការភ្នាល់ម្តងលើហ្គេម ចុះឈ្មោះ 188BET Live Casino Grand Suite ក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃ។

ការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ៖ មានសុពលភាពរយៈពេល 7 ថ្ងៃដោយមិនតម្រូវឱ្យបង្វិលជុំសម្រាប់ការឈ្នះ។

188BET រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ឬដកការផ្សព្វផ្សាយនៅពេលណាក៏បាន។ ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់គឺចុងក្រោយ។ លក្ខខណ្ឌស្តង់ដារ 188BET ត្រូវបានអនុវត្ត។