ប្រាក់រង្វាន់ ៣៨ ដុល្លារ – 188BET កំពុងបង្ហាញឱកាសដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់សមាជិករបស់ខ្លួនក្នុងខែនេះជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនពិសេស “រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ឡើងវិញ” ដែលដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 11:00 ព្រឹក GMT+7 ដល់ថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 10:59 ព្រឹក GMT+7 . ការផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់រង្វាន់ដល់អ្នកលេងស្មោះត្រង់ដែលជ្រើសរើសបង្កើនគណនីរបស់ពួកគេជាមួយនឹងការដាក់ប្រាក់បន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលដែលបានកំណត់។

តំណភ្ជាប់ចូលប្រើ 188bet - កាលបរិច្ជេទចុងក្រោយ 05/2024
188BET's Re-Deposit Rewards: Amplify Your Gaming with a USD 38 Bonus

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការផ្សព្វផ្សាយ

ការផ្ដល់រង្វាន់ប្រាក់រង្វាន់ 38 ដុល្លារអាមេរិក មានសម្រាប់សមាជិក 188BET ទាំងអស់ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

មាន USD ជារូបិយប័ណ្ណដែលគេពេញចិត្ត។

បានដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិចមួយទៅក្នុងគណនី 188BET របស់ពួកគេ មុនពេលចាប់ផ្តើមនៃអំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់។

បានដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 5 ដុល្លារឡើងវិញទៅក្នុងគណនីរបស់ពួកគេដោយជោគជ័យក្នុងអំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយ។

របៀបចូលរួម

ដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ សមាជិកត្រូវចូលទៅកាន់ទំព័រលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មពិសេស នៅពេលចូលទៅក្នុងគណនី ចុះឈ្មោះ 188BET របស់ពួកគេ ហើយចុចប៊ូតុង “ចូលរួមឥឡូវនេះ” ។ សកម្មភាពនេះបញ្ជាក់ពីការចូលរួមរបស់ពួកគេ និងផ្តួចផ្តើមដំណើរការសម្រាប់ការទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ត្រឡប់មកវិញ។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រាក់រង្វាន់បញ្ចុះតម្លៃ

សមាជិកដែលមានសិទ្ធិនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 18% លើចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់ប្រាក់ឡើងវិញរបស់ពួកគេ ជាមួយនឹងសក្តានុពលក្នុងការរកប្រាក់បានរហូតដល់ 38 ដុល្លារ។ ការបញ្ចុះតម្លៃនេះត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់ប្រាក់ឡើងវិញក្នុងអំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយ។ នេះគឺជាការវិភាគនៃមេកានិកប្រាក់រង្វាន់៖

ភាគរយនៃការបង្វិលសងវិញ៖ 18%

188BET's Re-Deposit Rewards: Amplify Your Gaming with a USD 38 Bonus

ចំនួនប្រាក់រង្វាន់អតិបរមា៖ រហូតដល់ ៣៨ ដុល្លារ

តម្រូវការភ្នាល់៖ 12x លើហ្គេម 188BET ណាមួយ។

ការផ្តល់ឥណទាន និងការភ្នាល់ប្រាក់រង្វាន់

ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់សមាជិកក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោងធ្វើការបន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ការចូលរួម។ ដើម្បីដកការឈ្នះណាមួយពីប្រាក់រង្វាន់ សមាជិកត្រូវភ្នាល់ចំនួនប្រាក់រង្វាន់ 12 ដងលើហ្គេម 188BET ណាមួយក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទឥណទាន។ ការខកខានមិនបានបំពេញតាមតម្រូវការនេះនឹងនាំឱ្យបាត់បង់ប្រាក់រង្វាន់ និងការឈ្នះដែលពាក់ព័ន្ធ។

តម្រូវការភ្នាល់បន្ថែម

ក្រៅពីប្រាក់រង្វាន់ ច្បាប់ដកប្រាក់ទូទៅអនុវត្តចំពោះចំនួនប្រាក់បញ្ញើដែលមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់រង្វាន់។ ផ្នែកដែលមិនមែនជាប្រាក់រង្វាន់នៃការដាក់ប្រាក់ត្រូវតែភ្នាល់យ៉ាងហោចណាស់ម្តងលើហ្គេម 188BET មុនពេលដកប្រាក់។ នេះជាឧទាហរណ៍នៃរបៀបដែលតម្រូវការភ្នាល់អាចមើលទៅ៖

ចំនួនទឹកប្រាក់បង្វិលសងដែលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់៖ USD 200 x 18% = USD 36

ចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់សរុបដែលត្រូវការ៖ (USD 200 + USD 36) x 12 = USD 2,832

លក្ខខណ្ឌផ្សព្វផ្សាយ

សមាជិកដែលមានសិទ្ធិមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យលុបចោលប្រាក់រង្វាន់នៅពេលបញ្ចូលទឹកប្រាក់នោះទេ។ ការព្យាយាមដកប្រាក់មុនពេលឥណទានប្រាក់រង្វាន់នឹងធ្វើឱ្យសមាជិកបាត់បង់សិទ្ធិពីការផ្សព្វផ្សាយនេះ។ ការភ្នាល់ទាំងអស់ត្រូវតែមានលទ្ធផលក្នុងការឈ្នះ ឬចាញ់ ហើយត្រូវនឹងហាងឆេងជាក់លាក់ ដើម្បីរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការភ្នាល់។ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ឬចាត់ទុកជាមោឃៈ ក៏ដូចជាការភ្នាល់លើលទ្ធផលទាំងពីរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តែមួយ មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនោះទេ។

ការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយផ្តាច់មុខ

ប្រាក់រង្វាន់ ៣៨ ដុល្លារ – សមាជិកដែលមានសិទ្ធិអាចចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូនពិសេស “ប្រាក់រង្វាន់” នេះតែម្តងគត់។ ប្រសិនបើសមាជិកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយប្រាក់បញ្ញើរង្វាន់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានោះ មានតែរង្វាន់ដែលបានអនុម័តដំបូងប៉ុណ្ណោះនឹងមានសុពលភាព។ ការចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយស្រដៀងគ្នានឹងចាត់ទុកជាមោឃៈ។

សិទ្ធិរបស់ 188BET

188BET រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ឬលុបចោលការផ្សព្វផ្សាយនៅពេលណាក៏បានដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។ ការសម្រេចចិត្តដែលធ្វើឡើងដោយ ដាក់ដកប្រាក់ 188BET ទាក់ទងនឹងការផ្តល់រង្វាន់នេះគឺចុងក្រោយ និងជាកាតព្វកិច្ច។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ការផ្សព្វផ្សាយរង្វាន់ដាក់ប្រាក់ឡើងវិញ ផ្តល់នូវឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់សមាជិក 188BET ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍លេងហ្គេមរបស់ពួកគេ ដោយទទួលបានប្រាក់រង្វាន់បន្ថែម។ តាមរយៈការដាក់ប្រាក់ឡើងវិញ និងចូលរួមក្នុងហ្គេមដែលពួកគេចូលចិត្ត សមាជិកអាចរីករាយនឹងការលេងកាន់តែច្រើន និងបង្កើនឱកាសនៃការឈ្នះ។ ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ 188BET ក្នុងការផ្តល់នូវតម្លៃ និងភាពរំភើបដល់មូលដ្ឋានអតិថិជនដ៏ស្មោះត្រង់របស់ខ្លួន។ សមាជិកត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវលក្ខខណ្ឌទូទៅ និងស្តង់ដារនៅ 188BET ដើម្បីយល់យ៉ាងពេញលេញ និងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្តល់ជូនដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍នេះ។