បច្ចុប្បន្ននេះ មានល្បែងបៀរដ៏ទាក់ទាញជាច្រើន រួមទាំង បាការ៉ាត់ ដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនខ្មែរជាច្រើន។ ដូច្នេះហើយ អត្ថបទខាងក្រោម កាស៊ីណូ ចុះឈ្មោះ 188BET នឹងណែនាំបាការ៉ាត់ និងច្បាប់នៃហ្គេមឱ្យបានច្បាស់លាស់ ដើម្បីជួយអ្នកលេងហ្គេមនេះបានលឿនបំផុត។

តំណភ្ជាប់ចូលប្រើ 188bet - កាលបរិច្ជេទចុងក្រោយ 04/2024

លក្ខខណ្ឌដែលអ្នកត្រូវដឹង

អ្នកលេង – ទ្វារអ្នកលេងបាការ៉ាត

ប្រសិនបើអ្នកភ្នាល់អ្នកលេងហើយឈ្នះ អ្នកនឹងត្រូវស្មើ 1-1 ។ ភ្នាល់ 100$ បើឈ្នះ ទទួលបាន 100$ ជាមួយគ្នា

ធនាគារិក – ទ្វារផ្ទះបាការ៉ាត

Guide to Baccarat – The ultimate card game at Casino

ប្រសិនបើអ្នកភ្នាល់លើ Banker ហើយឈ្នះ អ្នកក៏ទទួលបាន 1: 1 ដែរ ប៉ុន្តែផ្ទះយកកំរៃជើងសារ 5%។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើអ្នកភ្នាល់ 1ook ប្រសិនបើអ្នកឈ្នះ អ្នកនឹងទទួលបានត្រឹមតែ 95 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ហើយ 5 ដុល្លារគឺជាកម្រៃជើងសាររបស់ផ្ទះបាការ៉ាត។ ហេតុផលគឺថានៅក្នុងវិធីនៃការគូរសន្លឹកបៀនៃប្រធានបទនេះ Banker មានអត្ថប្រយោជន៍តិចតួចជាងអ្នកលេង (នឹងពន្យល់នៅក្នុងការណែនាំ Baccarat ខាងក្រោម) ។

ចង – ដាក់អ្នកលេងនិងអ្នកចែកបៀ។

ប្រសិនបើអ្នកភ្នាល់លើស្មើ ហើយឥឡូវនេះភាគីទាំងពីរស្មើគ្នាក្នុងពិន្ទុ អ្នកនឹងទទួលបាន 1 – 8 ឬ 9 ជាមួយគ្នា (អាស្រ័យលើអ្នកចែកបៀ)។ ឧបមាថាអ្នកភ្នាល់ 100$ ប្រសិនបើអ្នកឈ្នះអ្នកនឹងទទួលបាន 800$ (900$)។

គូអ្នកលេង៖ អ្នកលេងភ្នាល់អ្នកលេងគូ បង់ 11: 1។

គូល្អឥតខ្ចោះ៖ ភ្នាល់លើទ្វារមួយក្នុងចំណោមទ្វារទាំងពីរ ដើម្បីបង្ហាញគូនៃឈុតដូចគ្នា។ ការទូទាត់ 25: 1 ។

ធំ៖ ភ្នាល់ចម្ងាយរវាងទ្វារទាំងពីរគឺ 5 ឬ 6 ដោយបង់ 0.54:1 ។

តូច៖ ភ្នាល់ចម្ងាយរវាងទ្វារទាំងពីរគឺ 4 បង់ 1.5:1 ។

គូទាំងពីរ៖ ការភ្នាល់ 1 នៃទ្វារ 2 នឹងបង្ហាញជាគូ ដោយបង់ 5:1។

Banker Pair: ភ្នាល់លើទ្វាររបស់ Banker ដើម្បីមានគូ សមាមាត្រ 11:1។

ការណែនាំអំពីរបៀបគណនាពិន្ទុ

ពិន្ទុនៃសន្លឹកបៀត្រូវបានគណនាដូចខាងក្រោម:

សន្លឹកបៀ 2 ដល់ 9៖ ពិន្ទុស្មើនឹងលេខនៅលើមុខសន្លឹកបៀ។

សន្លឹកបៀ 10, J, Q, K: 0 ពិន្ទុ។

កាត A៖ ១ ពិន្ទុ។

ប្រសិនបើពិន្ទុសរុបនៃសន្លឹកបៀមាន 2 លេខ លេខដប់នឹងត្រូវបានលុបចោល ហើយមានតែលេខឯកតាប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបានរាប់។

ឧទាហរណ៍:

4 + 5 = 9 => 9 ពិន្ទុ

8 + 5 = 13 => 3 ពិន្ទុ

4 + 6 = 10 => 0 ពិន្ទុ

ច្បាប់សម្រាប់ចែកបៀបាការ៉ាត់នៅផ្ទះ 188bet

Guide to Baccarat – The ultimate card game at Casino

ផ្ទះ ចូលគណនី 188BET ចែកបៀ។ នៅក្នុងសន្លឹកបៀទាំង 4 ដំបូងនេះ។

– ដើមឈើទី 1 និងទី 3 ត្រូវបានបែងចែកទៅជាអ្នកលេង។

– ដើមឈើទី 2 និងទី 4 ត្រូវបានបែងចែកទៅជា Banker ។

ច្បាប់សម្រាប់ការគូរសន្លឹកបៀបាការ៉ាតនៅផ្ទះ 188bet

ផ្នែកអ្នកលេង៖ ផលបូកនៃ 2 សន្លឹក

– ពី 0-5 ពិន្ទុ៖ គូរ 1 សន្លឹកទៀត។

– ពី 6-7 ពិន្ទុ៖ កុំគូរសន្លឹកបៀបន្ថែម។

– ពី 8-9 ពិន្ទុ: ឈ្នះដោយធម្មជាតិ – កុំគូរសន្លឹកបៀបន្ថែម (ទាំងអ្នកលេងនិងភាគីធនាគារ)

ផ្នែកខាងធនាគារ៖ ផលបូកនៃពិន្ទុ 2 សន្លឹក។

– ពី 0-2 ពិន្ទុ៖ គូរ 1 សន្លឹកទៀត។

– ៣ ពិន្ទុ៖

+ ប្រសិនបើអ្នកលេងគូរសន្លឹកបៀមួយសន្លឹក ហើយគូរលេខ 8 – ធនាគារមិនគូរសន្លឹកទី 3 ទេ លើកនេះអ្នកលេង 3 សន្លឹក – បៀរ 2 សន្លឹក។ ឈប់​ប្រៀបធៀប​ពិន្ទុ​ទៅ ភាគី​ណា​ខ្លាំង​ជាង​ឈ្នះ។

+ ប្រសិនបើអ្នកលេងគូរនិងគូរសន្លឹកបៀណាមួយ (មិនមែន 8) – ធនាគារគូរ 1 សន្លឹកទៀត។ ឥឡូវនេះអ្នកលេង 3 សន្លឹក – Banker 3 សន្លឹក។ ប្រៀបធៀបពិន្ទុ។ កុំបារម្ភ នឹងមានឧទាហរណ៍វីដេអូដែលមើលឃើញខាងក្រោមសម្រាប់អ្នកដើម្បីយល់។

– ៤ ពិន្ទុ៖

+ ប្រសិនបើអ្នកលេងគូរសន្លឹកបៀ ហើយគូរសន្លឹកបៀ 2,3,4,5,6,7 – ធនាគារគូរ 1 សន្លឹកទៀត។ ឥឡូវនេះអ្នកលេង 3 សន្លឹក – Banker 3 សន្លឹក។ ប្រៀបធៀបពិន្ទុ។

+ ប្រសិនបើអ្នកលេងគូរសន្លឹកបៀ ហើយគូរសន្លឹកបៀណាមួយ (មិនមែនលេខ 2,3,4,5,6,7) – ធនាគារមិនគូរ 1 សន្លឹកទៀតទេ។ ឥឡូវនេះអ្នកលេង 3 សន្លឹក – Banker 2 សន្លឹក។ ប្រៀបធៀបពិន្ទុ។

– ៥ ពិន្ទុ៖

+ ប្រសិនបើអ្នកលេងគូរសន្លឹកបៀ និងគូរសន្លឹកបៀ 4,5,6,7 – ធនាគារគូរ 1 សន្លឹកទៀត។ ឥឡូវនេះអ្នកលេង 3 សន្លឹក – Banker 3 សន្លឹក។ ប្រៀបធៀបពិន្ទុ។

+ ប្រសិនបើអ្នកលេងគូរនិងគូរសន្លឹកបៀណាមួយ (មិនមែន 4,5,6,7) – ធនាគារមិនគូរ 1 សន្លឹកទៀតទេ។ ឥឡូវនេះអ្នកលេង 3 សន្លឹក – Banker 2 សន្លឹក។ ប្រៀបធៀបពិន្ទុ។

Guide to Baccarat – The ultimate card game at Casino

– ៦ ពិន្ទុ៖

+ ប្រសិនបើអ្នកលេងគូរសន្លឹកបៀមួយសន្លឹក ហើយគូរសន្លឹកបៀចំនួន 6,7 – ធនាគារនឹងគូរ 1 សន្លឹកទៀត។ ឥឡូវនេះអ្នកលេង 3 សន្លឹក – Banker 3 សន្លឹក។ ដូច្នេះពិន្ទុ។

+ ប្រសិនបើភាគីអ្នកលេងគូរសន្លឹកបៀ ហើយគូរបៀណាមួយ (មិនមែន 6,7)។ ធនាគារិកកុំគូរ 1 សន្លឹកទៀត។ ឥឡូវនេះអ្នកលេង 3 សន្លឹក។ កាតធនាគារ 2 សន្លឹក។ ប្រៀបធៀបពិន្ទុ។

– ៧ ពិន្ទុ៖ កុំ​ចាប់​សន្លឹក​ទី ៣ (កុំ​ចាប់)

– 8 – 9 ពិន្ទុ៖ ឈ្នះ​ដោយ​ធម្មជាតិ – មិន​ត្រូវ​គូរ​សន្លឹក​បៀ​បន្ថែម​ទៀត (ទាំង​ភាគី​អ្នក​លេង និង​ភាគី​ខាង​ធនាគារ)

ពិន្ទុសរុប៖ ក្រុមដែលមានពិន្ទុច្រើនជាងគេឈ្នះ។ ពិន្ទុអតិបរមាគឺ 9 ពិន្ទុ។ សន្មតថាភាគីម្ខាងមានពិន្ទុសរុប 10-19 បន្ទាប់មកពិន្ទុគឺ 0-9 ។ ពិន្ទុសរុបពី 20-29 ក៏បកប្រែទៅជា 0-9 ពិន្ទុ។

រង្វាន់

នៅពេលដែលអ្នកលេងដាក់ភ្នាល់លើអ្នកលេង ឬធនាគារ ឬស្មើ អត្រាឈ្នះនឹងខុសគ្នា ខាងក្រោមនេះជាសមាមាត្រជាក់លាក់៖

ប្រសិនបើភ្នាល់លើអ្នកលេង៖ 1 ដល់ 1 (ឧទាហរណ៍៖ ភ្នាល់ 1$ ឈ្នះ 1$)

ប្រសិនបើអ្នកភ្នាល់ 1$ ដល់ 0.95 (ឧទាហរណ៍៖ ភ្នាល់ 1$ ឈ្នះ 0.95$)

ប្រសិនបើភ្នាល់ស្មើ៖ 1 ដល់ 8 (ឧទាហរណ៍ ភ្នាល់ 1$ ឈ្នះ 8$)

ដោយសារតែទាំង Player និង Banker មានពិន្ទុស្មើគ្នា នោះ Tie គឺ Tie (ដោយសារតែវាមិនទំនង អត្រាឈ្នះគឺខ្ពស់ណាស់នៅពេលឈ្នះ)។