រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ឡើងវិញ – ប្រូម៉ូសិនរង្វាន់ដាក់ប្រាក់ឡើងវិញ ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ 38 ដុល្លារ នៅពេលអ្នកលេងជាមួយ 188BET! ការផ្តល់ជូនដ៏គួរឱ្យរំភើបនេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 11:00 ព្រឹក (GMT + 7) រហូតដល់ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 10:59 ព្រឹក (GMT + 7) អំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់។

តំណភ្ជាប់ចូលប្រើ 188bet - កាលបរិច្ជេទចុងក្រោយ 07/2024
Re-Deposit Rewards: Earn Up to USD 38 Bonus with 188BET

ដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះ អ្នកត្រូវបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងក្រោម ហើយក្លាយជាសមាជិកដែលមានសិទ្ធិ៖

ជ្រើសរើស USD ជារូបិយប័ណ្ណដែលអ្នកពេញចិត្ត។

បានដាក់ប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់មួយ (1) ទៅក្នុងគណនី លីង 188BET របស់អ្នកដោយជោគជ័យមុនរយៈពេលនៃការផ្សព្វផ្សាយ។

ដាក់ប្រាក់ម្តងទៀតដោយជោគជ័យយ៉ាងហោចណាស់ 5 ដុល្លារទៅក្នុងគណនី 188BET របស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយ ធ្វើឱ្យការបង្វិលសងរបស់អ្នកមានសិទ្ធិ។

នេះជារបៀបដែលអ្នកអាចទាមទារប្រាក់រង្វាន់របស់អ្នក៖

ចូលទៅគណនី 188BET របស់អ្នក។

ចុចលើប៊ូតុង “ចូលរួមឥឡូវនេះ” នៅក្នុងទំព័រលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មពិសេស ក្នុងអំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីស្នើសុំប្រាក់រង្វាន់បង្វិលសងវិញ។

នៅពេលដែលអ្នកបានបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃសិទ្ធិទទួលបាន អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់បង្វិលសងវិញ 18% រហូតដល់ USD 38 (ប្រាក់រង្វាន់បង្វិល) ដោយផ្អែកលើចំនួនប្រាក់បញ្ញើដែលអ្នកមានសិទ្ធិឡើងវិញក្នុងអំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយ។

នេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់ៗនៃប្រាក់រង្វាន់បង្វិល៖

ប្រាក់រង្វាន់បញ្ចុះតម្លៃ៖ 18%

ចំនួនប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់អតិបរមា៖ រហូតដល់ ៣៨ ដុល្លារ

តម្រូវការបង្គត់៖ x12 នៅលើហ្គេម 188BET

ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនី 188BET របស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោងធ្វើការ បន្ទាប់ពីអ្នកបានចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ជូនពិសេស និងបានបញ្ចប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលត្រូវការដោយជោគជ័យ។

ដើម្បីដកប្រាក់បន្ថែម និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អ្នកដែលប្រើដើម្បីទាមទារប្រាក់រង្វាន់ អ្នកនឹងត្រូវបំពេញតាមតម្រូវការដូចខាងក្រោម៖

បញ្ចប់ការភ្នាល់ 12 ជុំលើហ្គេម 188BET ណាមួយ មុនពេលធ្វើការដកប្រាក់ណាមួយ។

ការខកខានក្នុងការបំពេញតម្រូវការជុំនៃការផ្តល់រង្វាន់ក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃចាប់ពីពេលដែលប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានបញ្ចូលនឹងនាំឱ្យបាត់បង់នូវចំនួនប្រាក់រង្វាន់ និងការឈ្នះទាំងអស់។

ច្បាប់ដកប្រាក់ទូទៅអនុវត្តចំពោះចំនួនប្រាក់បញ្ញើផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់រង្វាន់។ ចំនួនប្រាក់បញ្ញើដែលនៅសេសសល់ដែលមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការភ្នាល់មួយ (1) គ្រប់ពេលនៅលើហ្គេម 188BET ដែលបានផ្តល់ជូន។ ជុំភ្នាល់សម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ និងចំនួនប្រាក់បញ្ញើមានសិទ្ធិសម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ត្រូវបានបំពេញជាមុន។

Re-Deposit Rewards: Earn Up to USD 38 Bonus with 188BET

នេះជាឧទាហរណ៍នៃរបៀបដែលតម្រូវការវិលជុំត្រូវបានគណនា៖

រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ឡើងវិញ – ចំនួនប្រាក់បញ្ញើមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់ = USD 200 x 18%

ចំនួនទឹកប្រាក់បង្វិលសងដែលមិនបានប្រើសម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់ = USD 200 x 18% = USD 36

តម្រូវការបង្វិលជុំ = (USD 200 + USD 36) x 12 = USD 2,832

នៅពេលដែលប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនី 188BET របស់អ្នក វាមិនអាចលុបចោលបានទេ។ ការដកប្រាក់ដែលបានធ្វើឡើងមុនពេលប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានបញ្ចូលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកបាត់បង់សិទ្ធិពីការផ្សព្វផ្សាយ។

ជុំនៃការភ្នាល់នៃប្រាក់រង្វាន់ដែលទទួលបាន និងចំនួនប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ដែលមានសិទ្ធិត្រូវប្រើដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានគណនាបន្ទាប់ពីប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីសមាជិកដែលមានសិទ្ធិ 188BET របស់អ្នក។ តម្រូវការបង្គត់នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាបំពេញបាន ប្រសិនបើសមតុល្យគណនីរបស់អ្នកតិចជាងចំនួនភ្នាល់អប្បបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាន (ឧ. USD 1)។

សូមចំណាំថា មានតែការភ្នាល់លើ ចូលគណនី 188BET ដែលបង្កើតលទ្ធផលឈ្នះ/ចាញ់ នឹងត្រូវបានពិចារណាក្នុងតម្រូវការជុំភ្នាល់។ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ឬចាត់ទុកជាមោឃៈ ការភ្នាល់លើហាងឆេងទាបជាងអឺរ៉ូ 1.75 ឬអាស៊ី 0.75 ឬការភ្នាល់លើការជ្រើសរើសក្រុមទាំងពីរក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតដូចគ្នានឹងមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងលក្ខខណ្ឌតម្រូវនោះទេ។

រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ឡើងវិញ – សមាជិកដែលមានសិទ្ធិអាចចូលរួមនៅក្នុង ‘ប្រាក់រង្វាន់បង្វិលសង’ ដែលពាក់ព័ន្ធដែលផ្តល់ដោយ 188BET ក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់តែម្តងគត់ (1)។ ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានរង្វាន់នៃការដាក់ប្រាក់រង្វាន់ដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់នោះ មានតែប្រាក់រង្វាន់រង្វាន់ដែលពាក់ព័ន្ធដំបូងដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ 188BET ដល់សមាជិកដែលមានសិទ្ធិនឹងត្រូវបានពិចារណា។ រាល់ការចូលរួមដែលមានសុពលភាពនៅក្នុងរង្វាន់ប្រាក់បញ្ញើដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត នឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។

សូមចំណាំថា 188BET រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ឬលុបចោលការផ្តល់រង្វាន់នៅពេលណាក៏បាន។ ការសម្រេចចិត្តរបស់ 188BET គឺជាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ ហើយវាដើរតួជាអាជ្ញាកណ្តាលតែមួយគត់នៃពានរង្វាន់នេះ។

ត្រូវប្រាកដថាពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌទូទៅរបស់ 188BET និងលក្ខខណ្ឌស្តង់ដារ 188BET សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម។