ការភ្នាល់ 3- គ្រាប់ត គឺជាប្រភេទនៃការភ្នាល់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ឱ្យក្រុម ឬអ្នកលេងចាប់ផ្តើមដំបូង ឬគ្រាប់តដើម្បីកម្រិតទីលានលេង។ វា​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​ទូទៅ​ក្នុង​កីឡា​ដែល​មាន​លទ្ធផល​បី​យ៉ាង​ដូច​ជា​បាល់ទាត់ វាយកូនគោល​លើ​ទឹកកក ឬ​បាល់បោះ។

តំណភ្ជាប់ចូលប្រើ 188bet - កាលបរិច្ជេទចុងក្រោយ 07/2024

យោងតាម ចុះឈ្មោះ 188BET នៅក្នុងការភ្នាល់ 3-Way Handicap អ្នកភ្នាល់ផ្តល់គ្រាប់តដល់ក្រុម ឬអ្នកលេងណាមួយ ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានបន្ថែមទៅលទ្ធផលចុងក្រោយដើម្បីកំណត់លទ្ធផលនៃការភ្នាល់។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកភ្នាល់អាចភ្នាល់លើលទ្ធផលនៃការប្រកួត ឬព្រឹត្តិការណ៍ជាមួយនឹងលទ្ធផលបីយ៉ាង៖ ឈ្នះ ស្មើ ឬចាញ់។

1. ប្រភេទនៃការភ្នាល់គ្រាប់ត 3 ផ្លូវ

3-Way Handicap: Understanding the Nuances of 3-Way Handicap Betting

A. Asian Handicap

Asian Handicap គឺជាប្រភេទនៃការភ្នាល់ 3-Way Handicap ដែលមានដើមកំណើតនៅអាស៊ី។ វាគឺជាទម្រង់នៃការភ្នាល់រីករាលដាល ដែលក្រុមខ្លាំងជាងត្រូវបានផ្តល់គ្រាប់ត ហើយក្រុមខ្សោយត្រូវបានផ្តល់ការនាំមុខ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកភ្នាល់អាចភ្នាល់លើលទ្ធផលនៃការប្រកួតជាមួយនឹងលទ្ធផលបីយ៉ាង៖ ឈ្នះ ស្មើ ឬចាញ់។

B. គ្រាប់តអឺរ៉ុប

European Handicap គឺជាប្រភេទនៃការភ្នាល់ 3-Way Handicap មួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប។ វាគឺជាទម្រង់នៃការភ្នាល់រីករាលដាល ដែលក្រុមខ្លាំងជាងត្រូវបានផ្តល់គ្រាប់ត ហើយក្រុមខ្សោយត្រូវបានផ្តល់ការនាំមុខ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកភ្នាល់អាចភ្នាល់លើលទ្ធផលនៃការប្រកួតជាមួយនឹងលទ្ធផលបីយ៉ាង៖ ឈ្នះ ស្មើ ឬចាញ់។

2. អត្ថប្រយោជន៍នៃការភ្នាល់គ្រាប់ត 3 ផ្លូវ

3-Way Handicap: Understanding the Nuances of 3-Way Handicap Betting

A. ហាងឆេងកើនឡើង

អត្ថប្រយោជន៍មួយនៃការភ្នាល់ 3-Way Handicap គឺថាវាផ្តល់នូវហាងឆេងកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងការភ្នាល់បែបប្រពៃណី។ នេះគឺដោយសារតែគ្រាប់តដែលបានផ្តល់ឱ្យក្រុម ឬអ្នកលេងអាចបង្កើតកន្លែងលេងកាន់តែច្រើន ដែលនាំឱ្យហាងឆេងកាន់តែខ្ពស់សម្រាប់អ្នកក្រោម។

ខ. ជម្រើសភ្នាល់ច្រើនទៀត

ការភ្នាល់ 3-Way Handicap ផ្តល់នូវជម្រើសភ្នាល់ច្រើនជាង បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការភ្នាល់បែបប្រពៃណី។ នេះគឺដោយសារតែអ្នកភ្នាល់អាចភ្នាល់លើលទ្ធផលនៃការប្រកួតជាមួយនឹងលទ្ធផលបីយ៉ាង៖ ឈ្នះ ស្មើ ឬចាញ់។

គ.ភាពបត់បែន

ការភ្នាល់ 3-Way Handicap ផ្តល់នូវភាពបត់បែនដល់អ្នកភ្នាល់ ដោយសារពួកគេអាចជ្រើសរើសពីជួរដ៏ធំទូលាយនៃគ្រាប់ត និងហាងឆេង។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកភ្នាល់កែតម្រូវការភ្នាល់របស់ពួកគេទៅតាមចំណូលចិត្ត និងរចនាប័ទ្មភ្នាល់របស់ពួកគេ។

3. គុណវិបត្តិនៃការភ្នាល់គ្រាប់ត 3 ផ្លូវ

3-Way Handicap: Understanding the Nuances of 3-Way Handicap Betting

ក. ភាពស្មុគស្មាញ

ចូលគណនី 188BET ជឿជាក់ថាគុណវិបត្តិមួយនៃការភ្នាល់ 3- គ្រាប់ត គឺថាវាអាចស្មុគស្មាញសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងក្នុងការយល់។ នេះគឺដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រាប់ត និងហាងឆេង ដែលអាចជាការលំបាកក្នុងការចាប់យកសម្រាប់អ្នកថ្មីក្នុងការភ្នាល់។

ខ.ហានិភ័យនៃការបាត់បង់

ការភ្នាល់ 3-Way Handicap មានហានិភ័យនៃការបាត់បង់ ក៏ដូចជាទម្រង់នៃការភ្នាល់ណាមួយ។ នេះគឺដោយសារតែគ្រាប់តដែលបានផ្តល់ឱ្យក្រុម ឬអ្នកលេងអាចបង្កើតកន្លែងលេងកាន់តែច្រើន ដែលនាំឱ្យហាងឆេងកាន់តែខ្ពស់សម្រាប់អ្នកក្រោម។

ការភ្នាល់ 3-Way Handicap គឺជាប្រភេទនៃការភ្នាល់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ឱ្យក្រុម ឬអ្នកលេងចាប់ផ្តើមដំបូង ឬគ្រាប់តដើម្បីកម្រិតទីលានលេង។ វា​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​ទូទៅ​ក្នុង​កីឡា​ដែល​មាន​លទ្ធផល​បី​យ៉ាង​ដូច​ជា​បាល់ទាត់ វាយកូនគោល​លើ​ទឹកកក ឬ​បាល់បោះ។ ការភ្នាល់ 3-Way Handicap ផ្តល់នូវហាងឆេងកើនឡើង ជម្រើសនៃការភ្នាល់កាន់តែច្រើន និងភាពបត់បែនដល់អ្នកភ្នាល់ ប៉ុន្តែវាអាចស្មុគស្មាញសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងក្នុងការយល់ដឹង និងមានហានិភ័យនៃការបាត់បង់។ ដូចទៅនឹងទម្រង់នៃការភ្នាល់ណាមួយដែរ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការភ្នាល់ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ និងក្នុងមធ្យោបាយរបស់អ្នក។